УКАЗ № 83 ОТ 03.04.2009 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г.

На основание чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Централна избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. в състав:
Председател:
Светла Дочева Димитрова - юрист
Заместник-председатели:
Александър Григоров Петров - математик
Бисер Живков Троянов - юрист
Елена Николова Маркова - юрист
Секретар:
Мустафа Сали Карадайъ - математик
Членове:
Александър Андреев Андреев - юрист
Александър Георгиев Урумов - филолог
Александър Димов Александров - юрист
Алексей Боянов Трифонов - юрист
Ася Боянова Велкова - юрист
Бойко Валентинов Грозданов - инженер
Ерхан Юксел Чаушев - юрист
Иван Найденов Давидов - юрист
Иванка Атанасова Грозева - юрист
Иларион Димитров Иларионов - математик
Камелия Стоянова Нейкова - юрист
Мария Веселинова Мусорлиева - юрист
Меглена Николова Русенова - юрист
Михаил Михайлов Константинов - математик
Орлин Вилхелм Иванов - юрист
Ралица Босилкова Негенцова - юрист
Румен Василев Еленски - юрист
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова - юрист
Сабрие Тайфи Сапунджиева - юрист
Силва Петкова Дюкенджиева - юрист.

Издаден в София на 3 април 2009 г.
Подпечатан с държавния печатСливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2009 Сливен НЕТ