УКАЗ № 82 ОТ 03.04.2009 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г.

На основание чл. 42, ал. 3 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009г.
Издаден в София на 3 април 2009 г.
Подпечатан с държавния печат.


Сливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2009 Сливен НЕТ