25 юни

2005


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е номер 46
София, 8 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Сливен номер 21, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


Нагоре  
Всички права запазени © 2005 Сливен НЕТ