ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ  НА ЧЛЕНОВЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
№ ЕП-66
София, 21 април 2009 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И :

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Сливен № 21 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 1. Председател:   Станимир Петров Туджаров
 2. Зам.-председател:  Ирена Станчева Иванова
 3. Секретар:   Нуртен Османова Шекерова

Членове:

 4.  Радка Тодорова Пенева
 5.  Мария Асенова Чомпова
 6.  Янко Георгиев Янков
 7.  Боряна Антонова Антонова
 8.  Иван Стоилов Иванов
 9.  Радослава Илчева Стоянова
10. Михаил Йорданов Арнаудов
11. Николай Танев Сираков
12. Динко Иванов Иванов
13. Вълкан Янев Вълканов
14. Радка Монева Енчева
15. Севда Хюсеинова Юмерова
16. Нуртен Юсеинова Хасанова
17. Ивайло Веселинов Василев
18. Марияна Георгиева Коджаманова
19. Елена Стефанова Попова
20. Екатерина Василева Дончева
21. Веселин Димитров Кънчев
22. Християна Денчева Денчева
23. Димитър Димитров Недев
24. Мария Митева Григорова
25. Стелли Славова Стефанова

  Резерви:

 1. Милена Събева Георгиева
 2. Иван Добрев Кушкиев
 3. Бехчет Ахмедов Халилов
 4. Недрет Мустанова Христова
 5. Валентина Димитрова Джейкъбс
 6. Димитър Минчев Минчев
 7. Донка Стоянова Вълева
 8. Таня Димитрова Долапчиева
 9. Кирил Иванов Цуцов

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:       
Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:
Мустафа Карадайъ

 

 


Сливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2009 Сливен НЕТ