Районна избирателна комисия - Сливен

Сливен 8800
ул."Димитър Добрович" № 3
/Сградата на Областна администрация - Сливен/
Тел.  044/ 616 678
044/ 663 197
Факс 044/ 663 221
   

E-mail: rik21@cik.bg
Web site: http://rik21.cik.bg

 
   
Председател: Тодор Славов Чакъров
Зам.председател: Росица Василева Тодорова
Зам.председател: Димитър Любозаров Въндев
Секретар: Севда Хюсеинова Османова
0888 128 040
0889 314 953
0885 033 955
0887 297 975
   


 


Сливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2014 Сливен НЕТ