№ 7   РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС

1. Димитър Петров Сяров
2. Кирчо Димитров Димитров
3. Нина Стефанова Борова
4. Ашкън Рамадан Веиз
5. Катерина Любенова Ангелова
6. Георги Петров Мавродиев
7. Мартин Денизи Олегов Андреев
8. Златица Митева Кунева-Танева
9. Ралица Димчева Колева
10. Николай Кръстев Николов
11. Севди Мустафова Алиева
12. Стела Атанасова Георгиева

 
Сливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2014 Сливен НЕТ