2. Политическа партия "ЛИДЕР"

  1. Румен Георгиев Андонов
  2. Минко Танев Минчев
  3. Ганчо Томчев Стефанов
  4. Мария Петкова Иванова-Данева
  5. Христо Денев Сосеров
  6. Маргарита Михайлова Аджемова
  7. Георги Иванов Вълчев
  8. Манчо Йовчев Манчев
  9. Съби Стойчев Величков
  10. Румяна Кънчева Борисова

 


Сливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2009 Сливен НЕТ