26 октомври
2003

Въз основа на предложението на кмета на община Сливен, област Сливен, от 4 септември 2003 г. и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 31 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия за местни избори реши:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, в състав от 11 членове, както следва:2. Утвърждава списъка на заместващите лица по чл. 31 от Закона за местните избори, както следва:3. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 11 септември 2003 г.


Нагоре  
Всички права запазени © 2003 Сливен НЕТ